Privacyverklaring Wij Willen Reizen

Wij Willen Reizen vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan je uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@wijwillenreizen.nl.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Wij Willen Reizen is een handelsnaam van eenmanszaak Freckles’ Media, gevestigd te (8835 XJ) Easterlittens aan de Flaemske Banken 7. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69820600. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken we?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die we van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief verwerken we je naam en e-mail, zodat we je de nieuwsbrief kunnen toesturen. We gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken. We bewaren deze gegevens zo lang jij staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen we je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. We zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Wij Willen Reizen heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. We zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we analytics en retargeting diensten. We hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer jij contact met ons op wil nemen via de website, vragen we om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen we zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 – Hoe verkrijgen we deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben we van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

4.1   Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Wij Willen Reizen om jouw gegevens in te zien.
4.2  Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt jezelf ook uitschrijven van onze nieuwsbriefdiensten.
4.3   Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4.4
Intrekking – Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, hebben we het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@wijwillenreizen.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen we jou laten weten waarom we jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij Willen Reizen zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. We sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. We zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 – Slotbepalingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@wijwillenreizen.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop we met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement Wij Willen Reizen

Wij Willen Reizen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 1 – Welke cookies gebruiken we?

Hier kun je een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website wijwillenreizen.nl, gebruik van maken en waarom we dit doen.

We maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat we jou kunnen laten zien welke diensten we aanbieden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we analytics diensten. We hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze dienst plaatst analytische cookies.

We vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Google en wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken en we hebben Google een deel van jouw ip-adres laten versleutelen.

Wij Willen Reizen maakt gebruik van affiliate marketing. We gebruiken affiliate cookies om te bepalen of we een vergoeding verkrijgen van een van onze partners, wanneer jij via deze website op de website van onze partner terecht bent gekomen.

We maken tot slot gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen we op die andere website onze advertenties tonen. We gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Artikel 2 – Cookies verwijderen

Wanneer jij niet (meer) wilt dat Wij Willen Reizen cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven.

Artikel 3 – Slotbepalingen

We raden je aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als je vragen hebt over dit statement of de cookies die we gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@wijwillenreizen.nl.

Pin It on Pinterest

Share This